vineri, 19 ianuarie 2018

SIF Moldova reclamă o tranzacție pentru cumpărarea de acțiuni ChimcomplexSocietatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova, din Bacău, care deține peste 29% din acțiunile companiei Iașitex, din Iași, cere socoteală administratorilor celei din urmă pentru cumpărarea a aproape 3,5 milioane de acțiuni la preţul de 1,49 de lei pe acţiune, la societatea Chimcomplex Borzești. SIF Moldova a solicitat ca pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Iașitex din luna februarie să fie introdusă o acțiune în răspundere împotriva administratorilor.

SIF Moldova motivează că Iașitex „nu a raportat această achiziţie de acţiuni, care reprezintă informaţie privilegiată de natură a avea un impact semnificativ asupra preţului acţiunilor Iaşitex“ şi că „tranzacţia este vădit dezavantajoasă pentru Iaşitex, având în vedere că preţul plătit este disproporţionat de mare în raport cu valoarea reală a acţiunilor cumpărate, în condiţiile în care Iaşitex se află sub controlul vânzătorului, A2 Impex fiind acţionarul majoritar al ei“. De asemenea, se arată că „administratorii au ignorat că Iaşitex nu are în obiectul de activitate tranzacţii cu active financiare şi nici fabricarea de produse chimice, acesta din urmă fiind obiectul principal de activitate al societăţii ale cărei acţiuni au fost achiziţionate, Chimcomplex“. Societatea din Bacău mai crede că „tranzacţia a avut drept scop real transferarea din patrimoniul Iaşitex a peste cinci milioane de lei în patrimoniul A2 Impex“.
Companiile Iaşitex, A2 Impex şi Chimcomplex fac parte din Grupul SCR controlat de omul de afaceri Ştefan Vuza. A2 Impex este acționar majoritar la societatea din Borzești (84,5%), iar în vara trecută a cumpărat pachetul de acțiuni al SIF Moldova la Chimcomplex cu 4,37 de milioane de lei. Recent, Chimcomplex a câștigat licitația pentru șase active ale combinatului Otchim, din Râmnicu Vâlcea, iar pentru a le plăti are nevoie de 127 de milioane de euro. Ștefan Vuza a anunţat că intenţionează, astfel, crearea Companiei Naţionale de Chimie.

Declarația 600: cine o depune la Fisc și cât ne scoate din buzunar


Administrația Județeană Bacău a ANAF

Depunerea la Fisc a Declarației 600 privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) și de asigurări sociale de sănătate (CASS) menține treaz interesul contribuabililor. Termenul scurt, ultimativ, pentru a o depune, 31 ianuarie, sancțiunile aplicate dacă termenul este depășit și condițiile care impun depunerea declarației sunt principalele motive ale acestui interes. Revenim, astfel, cu noi precizări referitoare la modul în care trebuie depusă declarația de persoanele fizice și la condițiile care impun acest act.

Cine depune Declarația 600

Declarația 600 se depune numai de contribuabilii la bgetul de stat care în anul precedent au obținut venituri și în afara salariului sau numai din activități cu caracter independent:

  • Venituri din activități independente;
  • Venituri din asocierea cu o persoană juridică, potrivit titlurilor II și III din Codul Fiscal sau Legii nr.170/2016;
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  • Venituri din investiții;
  • Venituri din activități agricole, din piscicultură și silvicultură;
  • Venituri din alte surse.

În aceste condiții - ne-a informat Biroul de presă al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) -, CAS se datorează doar de persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei).
În schimb, CASS se datorează doar de persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități
agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).
Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numărul activităților desfășurate și de nivelul venitului realizat, când acesta este cel puțin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datorează la un venit ales cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară (1.900 lei în anul 2018), iar CASS (10%) se datorează la salariul de bază minim brut pe țară.
Formularul 600 se depune doar de persoanele care realizează venituri cel puțin egale cu plafoanele minime menționate.

Important! Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon (sub 22.800 de lei anual) nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale. Declarația 600 poate fi depusă și online, pe site-ul www.anaf.ro .

Cât plătim pentru CAS

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
Dacă alegi ca bază minimă de calcul 1.900 de lei (ceea ce se presupune că mulți o vor face), ți se va calcula o contribuție lunară de 25%, adică 475 de lei lunar, pe care o vei plăti trimestrial (1.425 de lei).
Plățile se fac în patru rate egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Cât plătim pentru CASS

Dacă în anul 2017 ai obținut venituri cumulate mai mici de 22.800 de lei din una sau mai multe activități descrise mai sus, nu ești obligat la plata CASS în 2018.
Astfel, chiar dacă venitul net lunar este de 5.000 de lei, ți se va calcula CASS de 10% din 1.900 de lei, adică 190 de lei pe lună, pe care o vei plăti trimestrial (570 de lei).
Baza de calcul a contributiei la CASS datorate de persoanele fizice care desfășoară activități independente este salariul de bază minim brut pe țară în vigoareîin luna pentru care se datorează.
„Stabilirea termenului de 31 ianuarie pentru depunerea Formularului 600 are în vedere continuitatea contributivității persoanelor fizice în sistemul de asigurări de pensii și de sănătate” – a explicat ANAF.

joi, 18 ianuarie 2018

Amenzi de 30.000 de lei date de Garda de Mediu în Bacău  • suma corespunde controalelor făcute în ultimul trimestru al anului trecut

Depozitele pentru deșeuri au fost primele în atenția
comisarilor Gărzii de Mediu
Comisariatul Judeţean Bacău al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) a aplicat, în urma celor 409 inspecții efectuate în trimestrul al patrulea al anului trecut, opt sancţiuni în valoare totală de 30.000 de lei. Cea mai mare sancţiune - spune comisarul șef Ionuț Diaconu - a fost în valoare de 15.000 de lei.

În urma controalelor s-a constatat funcționarea fără respectarea prevederilor autorizate de mediu, nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor impuse în actele de control, neasigurarea condițiilor pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, dar și pentru abandonarea deșeurilor în afara spațiilor de depozitare.
Sesizările adresate Comisariatului au vizat disconfortul generat de creșterea păsărilor și animalelor, depozitarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor animaliere și menajere valorificabile, arderea deșeurilor și vegetației, deversarea apelor uzate etc.
Controalele tematice ale comisarilor au vizat verificarea săptămânală a stadiului de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri periculoase și nepericuloase, verificarea agenților economici cu activitate de exploatare forestieră, verificarea stării de salubritate a localităților, a căilor de comunicație și a modului de gestionare a ariilor naturale protejate. De asemenea, au fost verificați agenți economici care utilizează substanțe chimice intrate sub incidența Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea unor astfel de substanțe (REACH), agenți economici care generează, colectează, transportă și elimină deșeuri medicale, care extrag pietriș și nisip sau care produc sau distribuie baterii și acumulatori auto.

„Pe lângă inspecțiile planificate realizate conform Planului anual de inspecții, controalele neplanificate au avut ca prioritate verificarea sesizărilor, verificarea aspectelor solicitate prin controalele tematice dispuse de Comisariatul General și verificarea respectării măsurilor din actele de reglementare și din controalele cu alte autorități”.
Ionuț Diaconu, comisar șef al Comisaritului Județean al GNM